Donaties kunnen gedaan worden op onderstaand rekeningnummer:

NL80 ABNA 0482 3604 29
t.n.v. IAHV Nederland
te Zoetermeer

Women empowerment

De kracht van vrouwen aanspreken

'Als je een vrouw opleidt help je de hele familie, de gemeenschap en het land.'
Sri Sri Ravi Shankar

Geïnspireerd door de visie van Sri Sri Ravi Shankar helpt IAHV families, gemeenschappen en landen door haar talrijke initiatieven om vrouwen te emanciperen.
De aandacht wordt vooral gericht op vrouwen in dorpjes, gevangenissen en rampgebieden. De programma's, die vrouwen een beroepstraining en praktische vaardigheden bieden, geven de vrouwen zelfvertrouwen, verminderen hun economische afhankelijkheid en inspireren hen om een leidende rol in hun gemeenschap op zich te nemen. Uiteindelijk baant dit de weg voor vergaande sociale veranderingen.

Met haar programma's voor gemeenschapsontwikkeling heeft IAHV de ondersteuning van vrouwenrechten een flinke stimulans gegeven door zich uit te spreken tegen huiselijk geweld, het aborteren van vrouwelijke foetussen uit te bannen, vrouwen en meisjes te scholen en hen aan te moedigen actief deel te nemen aan het openbare leven.

Onder het Sri Sri Rural Development Programme (SSRDP) heeft IAHV verschillende opleidingscentra voor vrouwen opgezet. Plattelandsvrouwen worden getraind in werkzaamheden die een inkomen opleveren, zoals kleding maken, breien, het rollen van wierookstokjes en het maken van kaarsen en jutezakken. Speciale programma's zijn ontwikkeld om vrouwen te helpen hun levensvaardigheden te vergroten. Vrouwen op het platteland en in arme stadswijken krijgen ook voorlichting over gezondheid en hygiëne. Op hun beurt verspreiden deze vrouwen hun kennis over gezondheid in hun omgeving. Gezondere zwangerschappen, minder kindersterfte en een betere weerstand tegen ziektes zijn een paar van de directe resultaten.

  • Een ramp te boven komen door vrouwen sterk te maken
  • Een nieuw leven door een ambacht
  • Een nieuw bondgenootschap
  • Gelijkwaardigheid van man en vrouw
Bijzondere aandacht is er voor vrouwelijke slachtoffers van natuurrampen en andere calamiteiten. Voor de duurzame rehabilitatie van de vrouwelijke slachtoffers van de tsunami in 2004 hebben IAHV en Art of Living een volledig toegerust centrum voor vrouwenemancipatie opgezet in Anakoil in Nagapattinam.

In Afghanistan werd een programma voor traumaverlichting gegeven aan de ernstig gestreste Afghaanse vrouwen in vluchtelingenkampen.

In het door oorlog geteisterde Irak runt IAHV, naast de programma’s voor traumaverlichting, een vrouwenproject waarin al meer dan vijfhonderd vrouwen geschoold zijn in het maken van kleding en computervaardigheid.

In Bihar, India, dat in september 2008 door overstromingen werd verwoest, geeft IAHV naast noodhulpmateriaal en traumazorg trainingen aan vrouwen in vaardigheden om de ramp het hoofd te kunnen bieden. Binnen een maand na de ramp hebben vrijwilligers van Art of Living een naaiopleiding opgestart voor vrouwen in het Jankinagar-kamp in het district Purnia. Ook is begonnen met een alfabetiseringscampagne.

IAHV organiseert ook trainingen in verschillende Indiase gevangenissen. In de centrale gevangenis in Bangalore leidt IAHV een project onder de naam Punarnava, waarbij ongeveer 45 vrouwelijke gevangenen wierookstokjes, cadeauartikelen en sieraden maken. Deze projecten bieden de gevangenen niet alleen een bezigheid tijdens hun detentie, maar zorgen er ook voor dat ze vaardigheden ontwikkelen om op een eerlijke manier de kost te verdienen als ze de gevangenis eenmaal verlaten hebben. Soortgelijke projecten worden ook in andere gevangenissen uitgevoerd.

‘Het project heeft veel gedaan om onze mensen te helpen zichzelf te helpen. We hoeven niet langer te bedelen en dit heeft wonderen verricht voor ons zelfbeeld.’ Muzi Maphumulo, Coördinator van het Ohlange Kralenproject

In Zuid-Afrika heeft IAHV een groep vrouwen van de Ohlange-gemeenschap opgeleid in de ingewikkelde kunst van het Afrikaanse kralenhandwerk. Het project volgde onmiddellijk op een Adem-Water-Klank cursus en heeft zich sindsdien uitgebreid tot dertig vrouwen die wekelijks bijeen komen om te zingen, te dansen en prachtige handwerkproducten te maken voor de verkoop.

VISTA India
Een ander belangrijk initiatief dat honderden plattelandsvrouwen heeft geëmancipeerd is VISTA India (Value Integrated Services to All). Het project, dat in 1985 in de buurt van Bangalore van start ging om ongeletterde, emotioneel mishandelde en zieke vrouwen sterk te maken, biedt vakscholing in naaien en borduren aan meer dan tweehonderd vrouwen tegelijk. Aanvullend krijgen ze ook een basistraining in lezen en schrijven en gezondheid en hygiëne. Na de training gaan veel vrouwen in de lokale kledingindustrie werken, terwijl andere van huis uit werken om het gezinsinkomen te vergroten. Meer dan tweeduizend vrouwen uit dertig verschillende dorpen zijn door dit programma opgeleid.

IAHV ondersteunt vrouwen ook bij het vormen van zelfhulpgroepen in verschillende delen van India en helpt hen hun producten in meerdere landen op de markt te brengen. Veel groepen plattelandsvrouwen hebben IAHV gevraagd Art of Living trainingen te verzorgen. ‘Ik leid een zelfhulpgroep van zo’n driehonderd vrouwen. We hebben de hulp van Art of Living nodig om hen te trainen en zelfvertrouwen te geven om ondernemer te worden, met een leidende rol in hun gemeenschap en deel te nemen aan verkiezingen,’ zegt Laxmi Krishnamurty, een vrouw uit Malur, Karnataka.

Vanuit een holistische visie op vrouwenemancipatie organiseert IAHV i.s.m. Art of Living regelmatig mondiale conferenties, waarbij vrouwen uit steden en van het platteland worden samengebracht om de specifieke problemen van vrouwen op te lossen en hun rol in de maatschappij te versterken.
De tweede conferentie in juni 2007 in Bangalore bracht 550 gedelegeerden uit ruim vijftig landen bij elkaar, waaronder presidentsvrouwen, burgemeesters, politici, parlementsleden, kunstenaars en vrouwen van stad en platteland. Resultaat van de conferentie was de vorming van een speciale groep, genaamd Global Alliance of Women Leaders, om een driepunten actieplan uit te voeren, inclusief de belofte om onderwijs te geven aan jonge meisjes.

De conferentie leverde financiële steun op voor scholing van vijfhonderd kansarme meisjes. In vervolg op de conferentie heeft de delegatie uit Perth, Australië, een project opgezet om kinderen uit met HIV/AIDS besmette families in Zimbabwe te ondersteunen.

De eerste conferentie in juni 2005 resulteerde in de bouw van honderd huizen voor dakloze plattelandsvrouwen.

De derde conferentie in februari 2009 in Bangalore was gericht op het vormen van vrouwelijke leiders, met als doel op vrouwen gerichte sociale projecten van de grond te krijgen.

‘De rol van vrouwen in de ontwikkeling van een samenleving is van het allergrootste belang. In feite is het de enige graadmeter om te bepalen of een samenleving sterk en harmonieus is of niet. Vrouwen vormen de ruggengraat van elke maatschappij.’ Z.H. Sri Sri Ravi Shankar

Bij de emancipatie-initiatieven van IAHV en Art of Living wordt speciale aandacht gegeven aan onderwerpen die met geslacht te maken hebben. Veel van de programma’s zijn gericht op het bevorderen van actieve deelname van vrouwen aan het besluitvormingsproces, zodat hun stem niet alleen wordt gehoord, maar ook invloed heeft op de prioriteit van ontwikkelingsactiviteiten op gemeenschapsniveau.

IAHV en Art of Living werken ook samen met het bevolkingsfonds van de Verenigde Naties om de afschuwelijke praktijk van geslachtsselectie en het aborteren van vrouwelijke foetussen in India te bestrijden. Dit resulteerde in de  conferentie ‘Faith in Action Against Sex Selection - India’s Missing Daughters’ in New Delhi in November 2005 om het onderwerp van de abortussen en de alarmerende onbalans in de geslachtsopbouw van India te behandelen. Meer dan vijfendertig religieuze en spirituele leiders, vertegenwoordigers van de overheid, de burgermaatschappij en de media namen aan dit evenement deel. Als uitvloeisel van een besluit dat op deze conferentie werd genomen, hebben vrijwilligers processies georganiseerd om bewustzijn over dit onderwerp te creëren in de betreffende deelstaten. Onlangs werd zo’n processie afgelegd langs zeventien stations in zes districten van Punjab, een van de ergst getroffen staten van het land met een uiterst scheve bevolkingsopbouw van 798 meisjes tegenover 1000 jongens.

IAHV werkt ook aan bewustwording van de religieuze waarden van de gelijkwaardigheid van man en vrouw, en geeft vrouwen voorlichting over hun religieuze en politieke rechten.

De interventies van IAHV rusten vrouwen niet alleen uit met nieuwe vaardigheden, maar wenden ook hun ingeboren waarden aan om levens te transformeren.

 
Copyright © 2009 IAHV  | design by Lionel Puget "Les Plasticiens" |  Built by Warenburg Design
Contact | sitemap