Donaties kunnen gedaan worden op onderstaand rekeningnummer:

NL80 ABNA 0482 3604 29
t.n.v. IAHV Nederland
te Zoetermeer


Projecten

Om een stressvrije en geweldloze wereld te realiseren heeft IAHV talloze projecten opgezet. Door zich te richten op zaken die essentieel zijn voor de ontwikkeling van zowel het individu als de samenleving, biedt IAHV duurzame ondersteuning aan minder bedeelden in de hele wereld.

Doelgerichtheid en duurzaamheid zijn hierbij belangrijke richtlijnen. IAHV biedt oplossingen op maat voor specifieke plaatsgebonden problemen. De oplossingen zijn altijd geworteld in de filosofie dat de lokale bevolking de benodigde vaardigheden moet leren. Een voorbeeld van de succesvolle aanpak is Kapsi, een ooit tot droogte veroordeeld gebied in Maharashtra (India). Vrijwilligers van IAHV en Art of Living bouwden hier dammen en reservoirs voor de opslag van regenwater. Om de landbouwproductie te verhogen leerde men de lokale bevolking om gewassen te verbouwen zonder bestrijdingsmiddelen. Geleidelijk werden ook andere aspecten van het dagelijks leven verbeterd, zoals sanitaire voorzieningen, hulp aan (alcohol)verslaafden, gezondheidszorg en bescherming van het milieu.
Initiatieven als deze worden door vrijwilligers in samenwerking met de lokale bevolking uitgevoerd. In dorpen worden jonge mensen opgeleid door middel van het Youth Leadership Training Program (YLTP). Door deze programma’s hebben duizenden jongeren een richting in hun leven gevonden en helpen ze mee met de opbouw van een progressieve samenleving. "Onze eerste en belangrijkste taak is dienstbaar te zijn aan de wereld. Als dienstbaarheid het enige doel in je leven wordt, verdwijnt angst, wordt je geest doelgericht, worden je daden zinvol en ervaar je vreugde op de lange termijn. Als we dienstbaar zijn brengen we natuurlijkheid en menselijke waarden terug in de maatschappij en helpen we aan de opbouw van een samenleving die vrij is van angst en depressie.” Sri Sri Ravi Shankar
Het resultaat? Een bloeiende, progressieve regio met ruim voldoende water en gezondere mensen.

Door hun diversiteit raken de initiatieven van IAHV dagelijks het leven van duizenden mensen. Om de wereldwijde toename van de misdaad te stoppen zijn er de Prison SMART programma’s, die gedetineerden helpen een nieuw leven te beginnen. Voor kinderen en jongeren zijn er scholen met holistische onderwijsprogramma’s, die gratis toegankelijk zijn op het platteland, in sloppenwijken en in rampgebieden. Daar waar mensen lijden onder oorlogen of natuurgeweld, helpt IAHV op een effectieve en duurzame manier door wederopbouw en traumabestrijding.

 
Copyright © 2009 IAHV  | design by Lionel Puget "Les Plasticiens" |  Built by Warenburg Design
Contact | sitemap