Donaties kunnen gedaan worden op onderstaand rekeningnummer:

NL80 ABNA 0482 3604 29
t.n.v. IAHV Nederland
te Zoetermeer


Conferenties en symposia

"We need more than ever the contribution of men and woman of faith who defend and promote the human values that bind us together…The values you champion, including non violence, compassion, and the sanctity of all life, go to the heart of what the United Nations stand for.''
Hon. Ban Ki Moon
aan Sri Sri Ravi Shankar, Washington 2007

De wereld staat voor een aantal grote uitdagingen: terrorisme, conflicten binnen en tussen naties,  sociale en religieuze verdeeldheid en klimaatverandering. Elk van deze problemen kan alleen worden opgelost door internationale samenwerking. Om deze samenwerking mogelijk te maken organiseert IAHV conferenties en symposia, die aan vooraanstaande vertegenwoordigers van uiteenlopende disciplines een platform bieden voor het vinden van integere en duurzame oplossingen.

Centraal staan thema's die van essentieel belang zijn voor de ontwikkeling van individuen en gemeenschappen, zoals zorg voor het milieu, het herstel van menselijke waarden in de samenleving, ethiek in het bedrijfsleven, het behoud van cultureel erfgoed, bewustmaking van HIV/AIDS en versterking van de positie van vrouwen.

Tot de belangrijkste conferenties behoren:

World Summit for Ethics in Sports

International Business & Leadership Symposium
, o.a. jaarlijks op het Europese Parlement in Brussel

Internationale Vrouwen conferenties

Point of Peace Summit

Faith in Action voor bewustzijn en preventie van HIV en AIDS

Conferentie voor Vrede en Verzoening in Zuid-Azië

All-India NGO Summit for Protection of Environment

Vedanta en Boeddhisme: Het brengen van Wereldvrede

Sociale Gelijkwaardigheid en Eenheid in India

Uplifting Human Values


 
Copyright © 2009 IAHV  | design by Lionel Puget "Les Plasticiens" |  Built by Warenburg Design
Contact | sitemap