Donaties kunnen gedaan worden op onderstaand rekeningnummer:

NL80 ABNA 0482 3604 29
t.n.v. IAHV Nederland
te Zoetermeer

3e Internationale Vrouwenconferentie

The Light of Leadership: Integrating Global Perspectives
6-8- februari 2009, Bangalore

Van ‘Ik kan’ naar ‘Ik wil’

IAHV en Art of Living hebben talloze individuen een platform geboden waarop zij ideeën en informatie kunnen uitwisselen, elkaar kunnen inspireren en een concrete bijdrage kunnen leveren aan een betere wereld. Om dit te vieren en de ontwikkeling te versnellen kwamen 750 uit 68 landen, waaronder 250 vrouwen van het Indiase platteland, bijeen voor de Derde Internationale Vrouwenconferentie die van 6 tot 8 februari werd gehouden op het Internationale Art of Living Centrum in Bangalore, India. De conferentie richtte zich op de thema’s:

- Conflict Resolution: A Woman as a Peacemaker
- Women in Leadership: Current Economic Environment
- Strenght of Womanhood: The Media Portrayal
- Harmonious Living: The Balancing Act
- Challenges in Leadership: Geo-Political considerations
- The Ethical Leader

Opnieuw werd onderstreept dat onderwijs en voorlichting de basis vormen voor het oplossen van mondiale problemen.  Daarbij werd speciale aandacht gegeven aan onderwijs voor meisjes, dat evenals twee jaar geleden met de inkomsten van de conferentie wordt ondersteund. Ook werden thema’s als kinderarbeid en huiselijk geweld besproken.
Vrouwenconferentie 2007


Openingstoespraak Sri Sri Ravi Shankar
 
Copyright © 2009 IAHV  | design by Lionel Puget "Les Plasticiens" |  Built by Warenburg Design
Contact | sitemap