Donaties kunnen gedaan worden op onderstaand rekeningnummer:

NL80 ABNA 0482 3604 29
t.n.v. IAHV Nederland
te Zoetermeer

Remedie tegen corruptie

De grote C van Corruptie kan worden tegengegaan met vijf andere C’s!

De eerste C is ‘connectie’
Het gevoel van verbondenheid. Een gebrek aan verbinding of gevoel van bij elkaar horen veroorzaakt corruptie in de maatschappij. Een gevoel van saamhorigheid onder mensen kan corruptie uitroeien. Om die reden komt corruptie het minst voor in dorpsgemeenschappen. In stedelijke gebieden heerst veel meer corruptie, want daar is minder gemeenschapsgevoel – geen saamhorigheid.

De tweede C is ‘courage’ (moed).
Een gebrek aan gevoel van eigenwaarde of vertrouwen in eigen kunnen, is een van de oorzaken van corruptie. Angst of onzekerheid in een persoon maakt hem vatbaarder voor corruptie. Hij probeert zijn zekerheid dan alleen in geld te vinden, wat niet echt gebeurt. Met het vergaren van meer geld verdwijnt de onzekerheid niet. In feite wordt hij juist angstiger en banger, omdat het geld niet op een eerlijke manier verdient is.

Het derde punt is het leven zien in de ‘context’
van de uitgestrekte ruimte en tijd -  begrip hebben van kosmologie.
Kijk eens naar je eigen leven: hoe lang duurt het? Hoogstens tachtig tot honderd jaar! Zie het leven in de context van de reusachtige dimensie van de tijd. Miljarden jaren zijn verstreken sinds het begin van de schepping. Volgens wetenschappers is onze schepping vijftig miljard jaar oud.
En alles in deze schepping wordt hergebruikt. De lucht die we inademen is oud, elke cel in ons lichaam, ieder atoom is oud, de zuurstof en de waterstof is oud! En dat zal zo doorgaan. Het leven bezien vanuit een ander perspectief op ruimte en tijd zal je visie op je eigen leven verdiepen.

De vierde C is ‘compassie’ - mededogen en zorg.
Zorg en mededogen in de samenleving brengen toewijding met zich mee. Gebrek aan toewijding leidt tot corruptie. Het besef van zorg en het gevoel dat het niet erg is als ik zelf iets niet heb; iemand anders heeft het harder nodig. Die zorg en compassie kunnen corruptie uitroeien.

De vijfde is ‘contributie’
De verplichting op je nemen iets bij te dragen. Wanneer iemand een doel heeft, zich wijdt aan een hogere zaak in het leven, dan brengt dat een verschuiving teweeg van vergaren naar geven. Als iedereen in de samenleving blijft denken: ‘Wat valt er voor mij te halen?’ in plaats van: ‘Wat kan ik bijdragen?’ kan corruptie niet worden uitgeroeid.

Mondialiseren van Wijsheid

Maar dit alles is niet mogelijk zonder spirituele verheffing en een gevoel van verbondenheid met de hele wereld. In deze tijd is de wereld een dorp geworden. We hebben alles gemondialiseerd, behalve wijsheid. En dat is een van de oorzaken van terrorisme en onrust in de wereld van vandaag. We accepteren voedsel uit alle delen van de wereld, we luisteren naar muziek uit alle delen van de wereld, maar als het aankomt op wijsheid lijken mensen terug te schrikken.
Wat we nu nodig hebben is een gevoel van: ‘Ik hoor bij de hele wereld en de hele wereld hoort bij mij.’ Als er ook maar een klein uithoekje van de wereld over deze gedeelde waarden onwetend blijft, zal de wereld niet veilig zijn. Dus moeten we deze punten met veel geduld blijven aanpakken.
Het is geen taak die gedaan kan worden in een paar dagen, maar alleen door educatie en het creëren van gemeenschapszin, door inspiratie en het goede voorbeeld.


 
Copyright © 2009 IAHV  | design by Lionel Puget "Les Plasticiens" |  Built by Warenburg Design
Contact | sitemap