Donaties kunnen gedaan worden op onderstaand rekeningnummer:

NL80 ABNA 0482 3604 29
t.n.v. IAHV Nederland
te Zoetermeer

Rehabilitatie gedetineerden

"In iedere dader zit een slachtoffer dat om hulp roept. Ook deze persoon is een slachtoffer van onwetendheid, kleingeestigheid en gebrek aan bewustzijn. Het is de stress, het ontbreken van een brede visie op het leven, gebrek aan begrip en slechte communicatie die leiden tot geweld in de samenleving."
Sri Sri Ravi Shankar

Het PrisonSMART-programma wordt aangeboden in gevangenissen in Rusland, India, de VS, Zuid-Afrika, Slovenië, Bosnië, Kroatië, Kosovo, Denemarken en Duitsland. In totaal hebben al meer dan 100.000 gedetineerden de cursus gevolgd. SMART staat voor Stress Management and  Rehabilitation Training. Deze cursus is aangepast aan de specifieke omstandigheden en behoeften van gedetineerden.

Voordelen
  • Betere slaap
  • Minder gevoelig voor stress
  • Grotere innerlijke vreugde
  • Stabielere geest (minder malen)
  • Positievere kijk op het leven (minder zorgen)
  • Meer enthousiasme
  • Grotere zelfbeheersing
  • Afname van depressieve gevoelens
  • Minder behoefte aan roken
  • Betere lichamelijk conditie
Ook is het praktische SMART-programma een welkome aanvulling op de al bestaande opleidingen en trainingen voor het personeel. Bij het programma voor justitiële medewerkers ligt de focus meer op teambuilding en het voorkomen van stress en burnout en leren de deelnemers praktische vaardigheden die onontbeerlijk zijn in het stressvrij omgaan met de hoge eisen van hun beroep.

‘De gedetineerden die deze nieuwe benadering in stress management hier hebben gevolgd zijn tevreden over de voordelen. Ze melden consequent dat de instrumenten die aangereikt worden nuttig zijn binnen de gevangenis bij het hanteren van conflicten, omgaan met depressie, woede en zorgen. Ze hebben ook het gevoel dat het programma na vrijlating hen blijvend zal helpen bij het voorkomen van terugval in alcohol, drugs and criminaliteit. We hebben niets negatiefs gehoord over het programma van de gedetineerden. Het is duidelijk iets goeds.’
Directeur gevangenis Delhi

Zie voor meer informatie:
www.us.artofliving.org/prison-program/
>>>!!BBC News: South African prisoners embrace yoga!!

>>>Gevangenen bevrijd via de adem

Ervaringen
‘De ervaring die ik had was heel ontspannend. Ik voelde me alsof ik een volle nacht geslapen had. Ik voelde dat de “Victory Breath” een goede manier is om spanning te verlichten. Ik liet mijn geest dwalen. Het was een prettige ervaring en ik ben blij dat ik deze ontspanningstechniek geleerd heb.’
Een jongen van 16 jaar

‘Het neemt veel angst weg. Ik krijg veel angstaanvallen, maar nu adem ik bij iedere angstaanval een paar keer diep in en dan ebt  het weg. Ik kom in een nieuwe staat van zijn. Ik ben meer in harmonie.’
Een mannelijke gedetineerde

‘Wat ik uit de cursus gekregen heb is vrede, diep van binnen, en het maakt dat ik me goed voel van binnen; en ik geloof nu dat ik geen slecht mens ben. Waarom weet ik niet, maat ik voel me goed over mezelf. Ik denk omdat ik het  leven nu dag voor dag neem. Bedankt voor jullie hulp, blijf komen.’
Een mannelijke gedetineerde

‘Ik had me opgegeven voor de Stress Management-cursus in de hoop te leren omgaan met stress. Ik had niet durven dromen dat ik mezelf er ook werkelijk van zou bevrijden.’
Een vrouwelijke gedetineerde

Prison Smart


 
Copyright © 2009 IAHV  | design by Lionel Puget "Les Plasticiens" |  Built by Warenburg Design
Contact | sitemap