Donaties kunnen gedaan worden op onderstaand rekeningnummer:

NL80 ABNA 0482 3604 29
t.n.v. IAHV Nederland
te Zoetermeer


'We can all work towards a dual goal. One is to protect our environment, our planet Earth. The second thing is to protect human values – compassion, friendliness, cooperation, and a sense of belonging to each other. This will protect our minds, save our hearts – the soul of the planet. These human values need to be nurtured so we can have a stress-free, violence-free society,'

Z.H. Sri Sri Ravi Shankar
Universal Declaration of Human Values, Washington DC (28 maart 2007)

International Association for Human Values

In 1997 werd de International Association for Human Values (IAHV) opgericht door Z.H. Sri Sri Ravi Shankar voor het promoten en bewustmaken van menselijke waarden en het opzetten van duurzame ontwikkelingsprojecten. Menselijke waarden, die alle mensen ongeacht cultuur, ras of religie met elkaar gemeen hebben, vormen het fundament voor elke succesvolle interactie tussen individuen, gemeenschappen en naties. Een diep besef van deze waarden respecteert en viert de kleurrijke diversiteit in onze wereld, herkent de gelijkenissen en effent de weg naar individuele en wereldwijde vrede en samenwerking. IAHV participeert in verschillende comités van de Verenigde Naties en werkt actief samen met regeringen en andere NGO's. Ook heeft IAHV een speciale consultatieve status in de Economische en Sociale Raad van de VN.

Wat zijn menselijke waarden?
In de Universele Verklaring van Menselijke Waarden, opgesteld door Sri Sri Ravi Shankar, worden menselijke waarden beschreven als de fundamentele waarden die het hart vormen van menselijkheid en die alle gemeenschappen, culturen en religies ongeacht plaats en tijd met elkaar gemeen hebben. Hiertoe behoren :(zie rechts)

IAHV Nederland is een erkende algemeen nut beogende instelling (ANBI) en lid van Partos, de branchevereniging voor particuliere internationale samenwerking in Nederland. De lidorganisaties van Partos zijn actief op één of meerdere terreinen: armoedebestrijding, humanitaire hulpverlening, mensenrechten en duurzame ontwikkeling.


IAHV is actief op het gebied van

 • armoedebestrijding en sociaaleconomische ontwikkeling
 • onderwijs op basis van menselijke waarden
 • conflictbeheersing door dialoog
 • humanitaire hulp en rampenbestrijding
 • ethiek in het bedrijfsleven
 • duurzaamheid en milieu

IAHV gelooft in

 • de fundamentele gelijkwaardigheid van mensen
 • harmonie in diversiteit
 • het directe verband tussen persoonlijke en sociaaleconomische ontwikkeling
 • de duurzaamheid van sociaaleconomische ontwikkeling die gebaseerd is op menselijke waarden

Menselijke waarden

 • zorg en respect voor alles wat leeft
 • medeleven, liefde en vreugde
 • integriteit, eerlijkheid en oprechtheid
 • vrede, tevredenheid en enthousiasme
 • zorg voor onze planeet
 • geweldloosheid
 • vrijgevigheid en de bereidheid te delen
 • vriendelijkheid
 • betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel 
Copyright © 2009 IAHV  | design by Lionel Puget "Les Plasticiens" |  Built by Warenburg Design
Contact | sitemap