Donaties kunnen gedaan worden op onderstaand rekeningnummer:

NL80 ABNA 0482 3604 29
t.n.v. IAHV Nederland
te Zoetermeer

Het onderwijs

“Every parent would like to have a child whose personality shines wherever the child goes. It is the personality that is appreciated everywhere. Such a pleasing personality is the main aim of education.” – Sri Sri Ravi Shankar

Naast informatie en praktische vaardigheden speelt de persoonlijkheid van het kind een centrale rol op de scholen van Euro-a-Day. Aan het standaardlesprogramma voor Indiase scholen zijn dan ook bijzondere en vernieuwende elementen toegevoegd die van elk kind een verantwoordelijk, zorgzaam en enthousiast lid van de gemeenschap maken. Plezier in het leren, vriendelijkheid en saamhorigheid maken op een natuurlijke manier deel uit van de dagelijkse routine. Zo worden de kinderen aangemoedigd om steeds nieuwe vrienden te maken. Door het multireligieuze en multiculturele onderwijs leren de kinderen dat binnen de grote en kleurrijke mondiale diversiteit alle mensen met respect voor elkaar kunnen samenleven.

Bovendien leren de kinderen spelenderwijs yoga, ademhalingstechnieken en meditatie. Daardoor kunnen ze zelf met stress en negatieve emoties omgaan en krijgen zo een betere focus en concentratie.

Om de gezondheid van de kinderen te waarborgen krijgen ze gratis medische en tandheelkundige zorg en lessen in hygiëne. Daarnaast wordt gezorgd voor vervoer, twee schooluniformen, al het lesmateriaal en een warme voedzame, gezonde maaltijd.


De gemeenschap doet mee

De ouders worden actief bij het onderwijs van de kinderen betrokken. Regelmatig worden activiteiten georganiseerd die het welzijn van de hele gemeenschap ten goede komen, zoals:

  • Gezondheidscampagnes
  • Voorlichting en onderwijs voor volwassenen
  • Opslag van regenwater
  • Organische landbouw
  • Computerlessen


Rendement van de scholen

De kinderen gaan graag naar school en nemen met veel enthousiasme deel aan alle activiteiten. Hun lachende gezichten reflecteren de positieve invloed van de scholen op de gemeenschap.


Direct rendement

  • Onderwijs verandert het toekomstperspectief van de kinderen volledig en maakt hen tot verantwoorde wereldburgers met oog voor het welzijn van de gemeenschap.
  • Werkgelegenheid voor onderwijzend en ander personeel van de scholen dat actief bijdraagt aan de ontwikkeling van de toekomstige generatie.


Indirect rendement

  • Waardevolle informatie voor de gemeenschap over gezondheid, hygiëne, opslag van drinkwater en andere sociale onderwerpen.
  • De oudere generatie leert omgaan met computers.
  • Een gevoel van verbondenheid binnen de gemeenschap.


Resultaten

De praktijk wijst uit dat de Euro-a-Day-scholen bijzonder succesvol zijn. In de jaarlijkse landelijke evaluatie door de Indiase staat prijken de scholen steevast bovenaan. Voor hun uitzonderlijke verdiensten ontving een aantal leraren van de Euro-a-Day-scholen dan ook een speciale onderscheiding van de Indiase overheid.


  
Copyright © 2009 IAHV  | design by Lionel Puget "Les Plasticiens" |  Built by Warenburg Design
Contact | sitemap