Donaties kunnen gedaan worden op onderstaand rekeningnummer:

NL80 ABNA 0482 3604 29
t.n.v. IAHV Nederland
te Zoetermeer

De scholen

Op dit moment zijn er 185 scholen voor ca. 25.000 kinderen. Om welk soort scholen gaat het?

Plattelandsscholen
Bij het ontbreken van onderwijs voor kinderen spelen naast armoede ook sociale factoren een rol. Met hun kennis van tradities van het Indiase platteland kunnen leraren van de Euro-a-Day-scholen effectief omgaan met deze specifieke en vaak streekgebonden problematiek.

In 1985 is in de omgeving van Bangalore de eerste school opgericht. Daar krijgen 2000 kinderen uit meer dan 45 dorpen gratis onderwijs. Vaak zijn zij de eersten van hun familie die naar school gaan.

Stammenscholen
Scholen voor kinderen die in stamverband leven, zijn van groot belang voor het creëren van gelijke kansen voor deze bevolkingsgroep. In 1999 zijn de eerste scholen gebouwd in gebieden met het hoogste percentage analfabetisme zoals Jharkhand, West-Bengalen, Tripura, Arunachal Pradesh en Assam. Inmiddels gaan hier 2500 kinderen naar school.

Scholen in sloppenwijken
Naast armoede vormen misdaad en geweld een groot probleem in stedelijke sloppenwijken. De kinderen uit deze wijken die niet naar school gaan lopen grote kans om hiermee in aanraking te komen. Voor bijna 500 van hen runt het Euro-a-Day-project vijf scholen. Een van de scholen staat in Dharavi, de grootste sloppenwijk van Azië, in de stad Mumbai. Het is tevens de eerste school in Dharavi waar ook de Engelse taal wordt onderwezen. Behalve de basisklassen is er ook een crèche en een kleuterschool voor 250 kinderen.

Scholen in rampgebieden
Bij langdurige etnische en politieke conflicten, zoals in Kasjmir, zijn het vaak de kinderen die het meest te lijden hebben. De aardbeving in 2005 verergerde de situatie doordat veel kinderen zonder ouders en huis achterbleven. Dergelijke kwetsbare kinderen zijn een gemakkelijk doelwit voor militaire rekrutering. Daarom hebben jonge slachtoffers van (natuur)rampen en oorlogen dringend zowel fysieke opvang nodig als hulp bij het verwerken van hun trauma’s uit het verleden. De bijzondere lesprogramma’s van de Euro-a-Day-scholen voldoen aan deze behoefte en helpen de kinderen bij het opbouwen van een nieuwe toekomst.

Voor de kinderen in Kasjmir bouwde IAHV twee opvanghuizen en een school. Momenteel wonen daar 250 kinderen die naast voedsel, kleding en boeken ook multi-etnisch en multicultureel onderwijs krijgen, waardoor fanatisme geen kans krijgt.


De scholen 1
De scholen 1
De scholen 2
De scholen 3
De scholen 4
bwd  Set 1/2  fwd
 
Copyright © 2009 IAHV  | design by Lionel Puget "Les Plasticiens" |  Built by Warenburg Design
Contact | sitemap