Donaties kunnen gedaan worden op onderstaand rekeningnummer:

NL80 ABNA 0482 3604 29
t.n.v. IAHV Nederland
te Zoetermeer

Euro a Day

“Basic human values need to be encouraged in the classroom. A child is born with these values and a teacher needs to uncover them. What are these values? Compassion, cooperation, friendliness, smiles, laughter, lightness, wanting to help, a sense of belonging and caring for each other.” - Sri Sri Ravi Shankar


Een nieuwe toekomst voor een euro per dag

Kinderen die niet naar school kunnen zijn meestal veroordeeld tot een leven in armoede en vrijwel zonder toekomstperspectieven. Als we voor deze kinderen onderwijs toegankelijk maken helpen we niet alleen de kinderen zelf, maar ook de hele gemeenschap waarin ze leven.

Euro-a-Day geeft kinderen deze kans. Het gaat hierbij om twee soorten scholen: voor kinderen die in afgelegen plattelandsgebieden en in stamverband leven en kinderen uit de stedelijke sloppenwijken is het onderwijs helemaal gratis. Deze kinderen hebben ouders die het schoolgeld voor reguliere scholen niet kunnen betalen, en vaak zijn zij de eersten uit hun familie naar school gaan. Daarnaast zijn er scholen waar wel schoolgeld wordt betaald door ouders die daartoe in staat zijn en waar het onderwijs gratis is wanneer ouders het niet kunnen betalen. Het schoolgeld is echter zo laag dat deze scholen extra financiële steun nodig hebben om de onkosten te dekken. Naast onderwijs wordt gezorgd voor vervoer, twee schooluniformen, al het lesmateriaal, medische zorg en een warme voedzame en gezonde maaltijd.

 • Vervoer naar school
 • Schooluniformen, lesmateriaal
 • Medische zorg
 • Warme voedzame maaltijd
 • Praktische en theoretische vaardigheden
 • Multicultureel en multireligieus onderwijs
 • Menselijke waarden, respect
 • Yoga en meditatie
 • Sport, spel en muziek
 • Enthousiasme
 • Saamhorigheid, vriendelijkheid

In India heet het programma Care for Children www.careforchildren.org
brochure Euro-A-Day 

Wat leren zij?
Op de scholen van Euro-a-Day gaat het naast informatie en praktische vaardigheden om de hele persoonlijkheid van het kind. Daarom zijn aan het standaard lesprogramma voor Indiase scholen een aantal unieke en vernieuwende elementen toegevoegd die van elk kind een verantwoordelijk, zorgzaam en enthousiast lid van de gemeenschap maken. Plezier in het leren, vriendelijkheid en saamhorigheid maken op een natuurlijke manier deel uit van de dagelijkse routine. Zo worden de kinderen aangemoedigd om steeds nieuwe vrienden te maken. Doordat het onderwijs multireligieus en multicultureel is, leren de kinderen begrijpen dat binnen de grote en kleurrijke diversiteit op aarde alle mensen  met respect voor de verschillen in harmonie met elkaar kunnen samenleven.
Ook leren de kinderen spelenderwijs yoga, ademhalingstechnieken en meditatie waardoor ze zelf met stress en negatieve emoties om kunnen gaan en een betere focus en concentratie krijgen.


Resultaten

De praktijk wijst uit dat de programma’s van de Euro-a-Day scholen bijzonder effectief zijn. In de jaarlijkse landelijke evaluatie door de Indiase staat staan de scholen steevast bovenaan. Voor hun uitzonderlijke verdiensten ontvingen een aantal leraren van de Euro-a-Day scholen een speciale onderscheiding van de overheid.


Bijdragen

Wilt u ook bijdragen aan een nieuwe toekomst voor een kind? Dat kan via Doneer of Schenkingen in het menu van deze website. Wilt u graag meer informatie, neem dat contact op met Mireille Heijltjes, Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of 06-46 740 930

“Service is your inner attitude – not the action. Inside your body, in your heart, have this attitude –‘I am here, available’”. Sri Sri Ravi Shankar

 
Copyright © 2009 IAHV  | design by Lionel Puget "Les Plasticiens" |  Built by Warenburg Design
Contact | sitemap