Donaties kunnen gedaan worden op onderstaand rekeningnummer:

NL80 ABNA 0482 3604 29
t.n.v. IAHV Nederland
te Zoetermeer

“Basic human values need to be encouraged in the classroom. A child is born with these values and a teacher needs to uncover them. What are these values? Compassion, cooperation, friendliness, smiles, laughter, lightness, wanting to help, a sense of belonging and caring for each other.” - Sri Sri Ravi Shankar


Een nieuwe toekomst voor een euro per dag

Kinderen die niet naar school kunnen zijn meestal veroordeeld tot een leven in armoede en vrijwel zonder toekomstperspectieven. Als we voor deze kinderen onderwijs toegankelijk maken helpen we niet alleen de kinderen zelf, maar ook de hele gemeenschap waarin ze leven.

Een Transformatie van Onderwijs

Met een holistische, op menselijke waarden gebaseerde benadering voorziet de Sri Sri University in Orissa, India, in de grote behoefte aan academische opleidingen die niet alleen informatie verschaffen, maar ook wijsheid. In de toenemende mechanisering van het leven verliezen mensen vaak hun rol en verantwoordelijkheden in het grote geheel, het bedrijf, de familie of zelfs de wereld, uit het oog. Daarom zijn  menselijke en spirituele waarden, die ons de belangrijkste kwaliteiten van het leven leren – een rustige en heldere geest, ethiek, moraal en verbondenheid met onze medemensen en zorg voor onze planeet -  een integraal onderdeel van het curriculum van de studenten.

“Informatie alleen is geen onderwijs. Onderwijs is het cultiveren van ons gedrag en onze houding, van ons vermogen om dingen beter te waar te nemen. Perceptie,  observatie en expressie – dit zijn de drie aspecten van onderwijs die verbeterd moeten worden.” Sri Sri Ravi Shankar

 
Copyright © 2009 IAHV  | design by Lionel Puget "Les Plasticiens" |  Built by Warenburg Design
Contact | sitemap