Donaties kunnen gedaan worden op onderstaand rekeningnummer:

NL80 ABNA 0482 3604 29
t.n.v. IAHV Nederland
te Zoetermeer

7e International Women's Conference

FIFA hoofdkwartier, Zürich

De 7e IWC brengt leidinggevende vrouwen uit alle lagen van de samenleving bijeen om te onderzoeken op welke manieren vrouwen een impact kunnen hebben op de wereld om hen heen.

De conferentie wordt georganiseerd door de International Association for Human Values, Ved Vignan Maha Vidyapeeth en Art of Living, op Bali, Indonesië, 5 en 6 april 2015.

Vertegenwoordigers van alle lagen van de samenleing zoals politiek, kunst, wetenschap, het bedrijfsleven en de media komen bijeen in betekenisvolle dialogen en sessies.

Het thema van dit jaar, “The Butterfly Effect-Everything Matters” gaat op zoek naar hoe de microcosmos en de macrocosmos zijn verbonden. Het Butterfly Effect gaat over hoe zelfs een kleine vlinder die zijn vleugels uitslaat een impact kan hebben op de weg van enorme orkanen. Op dezelfde manier heeft iedereen en alles, van micro tot macroniveau, elk element, object en elke persoon, een impact op de wereld.

Vrouwen van over de hele wereld zullen bijeen komen om hun verhalen en ervaringen te delen. De onderwerpen van gesprek - ethisch leiderschap, een betere zorg voor onze samenleving en tastbare acties voor vrede - zullen een krachtig uitgangspunt vormen voor actie.

Het tweedaagse programma omvat de volgende sessies:

Dag 1, Sessie 1:
Ethics and Leadership – Where walking the talk matters.

In deze sessie wordt gesproken over de verantwoordelijkheid van leiders om wegen te vinden die een gevoel van verbondenheid tussen mensen creëren.

Dag 1, Sessie 2:
You and the Environment – Why Concern and Care for the Planet Matters.

Deze sessie is een forum om manieren te onderzoeken die ons gevoel van verbondenheid met de natuur herstellen.

Dag 2, Sessie 1:
Women for Peace - The Basis of all that Matters.

Op deze sessie wordt besproken hoe innerlijke vrede kan leiden tot vrede in de wereld.

Dag 2, Sessie 2:
Social Media - Where Your Voice Matters.

Besproken wordt hoe sociale media een verantwoordelijk middel tot positieve hervormingen kunnen zijn.

Doe ook mee met de vredesinitiatieven van de 7e International Women’s Conference en heb een positieve invloed op onze gezamelijke toekomst.


 
Copyright © 2009 IAHV  | design by Lionel Puget "Les Plasticiens" |  Built by Warenburg Design
Contact | sitemap