Donaties kunnen gedaan worden op onderstaand rekeningnummer:

NL80 ABNA 0482 3604 29
t.n.v. IAHV Nederland
te Zoetermeer

Schoon drinkwater voor de school in Assam

Assam, een deelstaat in het noordoosten van India, wordt al jaren geteisterd door problemen van armoede, geweld, drugs, prostitutie en natuurrampen. Juist in deze regio is de hulp van IAHV hard nodig.


Achtergrond

assma mapIn juli 2012 laaide het geweld weer hoog op. Botsingen tussen inheemse Bodo-stammen en moslims die oorspronkelijk uit Bangladesh komen, hebben het leven gekost aan 85 mensen. Aanleiding voor het geweld is een al decennia lang sudderend landconflict: de Bodo’s zijn bang dat hun agrarische gemeenschappelijke gronden worden ingenomen door het groeiend aantal islamitische boeren uit Bangladesh; kleine moslimboeren claimen van hun kant dan weer landrechten om zich te beschermen tegen onteigening en extreme armoede. Honderden dorpen zijn met de grond gelijk gemaakt door gewapende partijen. Ruim 400.000 mensen zijn voor het opgelaaide geweld op de vlucht geslagen en verblijven in kampen. Het is de grootste vluchtelingenstroom sinds India’s onafhankelijkheid in 1947. http://www.artofliving.org/in-en/assam-crisis-love-in-the-time-of-insurrection

In september 2012 hebben bijna 1,5 miljoen mensen hun huis moeten verlaten wegens overstromingen. Twee maanden eerder werd Assam ook al getroffen door overstromingen als gevolg van zware moessonregens. Toen kwamen meer dan 130 mensen om. Zes miljoen mensen ontvluchtten toen hun huis.


Art of Living in Assam

Art of Living India is al vier jaar bezig met een holistische aanpak van de problemen. Hierbij speelt onderwijs een belangrijke rol. We zijn dan ook erg trots op de zes gratis scholen die we inmiddels in Assam hebben gesticht. Een van deze scholen is onze school in Mohong (zie ook: http://www.youtube.com/watch?v=5DREvFrrr7A)


assam tankVraag naar drinkwater

De voorziening van schoon drinkwater is voor onze school in Mohong altijd al een probleem geweest. De oplossing is echter te vinden in watertaks.  IAHV Nederland heeft vijf jaar geleden al een watertank van 250.000 liter gedoneerd aan ons centrum in Bangalore. Deze watertank vangt het regenwater op en via een filtersysteem kan het water vervolgens gedronken worden. Het systeem werkt tot op heden heel erg goed. Deze tank wordt door het Nederlandse bedrijf Genap BV geleverd (http://www.genap.nl/gesloten_wateropslag.html) en kost inclusief verzenden en montage  € 12.800.


Speciaal verzoek

Na het succes van de watertank in Bangalore, zou de International Association for Human Values Nederland erg graag een zelfde watertank willen doneren aan onze school in Mohong waar ze het zo hard nodig hebben.

 

Wilt u meehelpen dit mooie doel te bereiken?

Doneer online of maak uw gift over op rekeningnummer 48.23.60.429 t.n.v. IAHV Nederland o.v.v. Watertank Assam 
Copyright © 2009 IAHV  | design by Lionel Puget "Les Plasticiens" |  Built by Warenburg Design
Contact | sitemap