Donaties kunnen gedaan worden op onderstaand rekeningnummer:

NL80 ABNA 0482 3604 29
t.n.v. IAHV Nederland
te Zoetermeer

Hulp aan Pakistan


ABN AMRO 48.23.60.429
t.n.v. IAHV Nederland te Zoetermeer
o.v.v. Pakistan
Acties van IAHV in samenwerking met Art of Living:
  • Noodhulp en distributie van eerste hulp artikelen in Khyber Pakhtunkhwa
  • Noodhulp en medische hulp in samenwerking met LRBT (www.lrbt.org.pk) in Thatta, Sind.
  • Deelname aan de planning en uitvoering van noodhulp in Khaipur, Sind.

Voor de volgende projecten zijn fondsen nodig:
  • Training van 200 jongeren in het bieden van sociale en praktische hulp in hun eigen omgeving, met steun en onder begeleiding van IAHV.
  • Uitvoering van het unieke traumabestrijdings- programma, inclusief het opleiden van 30 nieuwe trainers die gedurende 12 maanden uitsluitend zullen werken in de getroffen gebieden.
  • Het opzetten van 20 mobiele centra die uitsluitend zullen werken in de afgelegen getroffenb gebieden.
  • 5H programma’s (Homes, Hygiene, Health, Human Values & Harmony in Diversity) voor het lange termijn herstel van dorpen en gemeenschappen, voor in totaal ruim 10.000 families.
pakistan

pakistan1


 
Copyright © 2009 IAHV  | design by Lionel Puget "Les Plasticiens" |  Built by Warenburg Design
Contact | sitemap