Donaties kunnen gedaan worden op onderstaand rekeningnummer:

NL80 ABNA 0482 3604 29
t.n.v. IAHV Nederland
te Zoetermeer


Getroffen gebied en bevolking:
15 districten, 84 Taluks
63% van het gebied
18 miljoen mensen
4,292 dorpen


De prijs van de overstromingen

Verloren mensenlevens:
Vee:
Getroffen dorpen:
Beschadigde huizen:
Verloren landbouwgebied:
Verloren tuinbouwgebied:
Land verloren door gewijzigde
rivieroevers:
Landbouwgrond bedekt met slib:
Landbouwgrond met ernstige
bodemerosie en geulen:


229
7882
4292
655485
21,92 (x 1000 ha)
0,92 (x 1000 ha)

0,294 (x 1000 ha)
2,20 (x 1000 ha)

1,5 (x 1000 ha)
Project Huizen voor Karnataka– 500 huizen
  • Kosten per huis: 3000 euro. Totale kosten: 1,5 miljoen euro
  • Start 20 november 2009
  • Art of Living helpt de 500 families bij het nemen van sociale verantwoordelijkheid
  • Gestart is reeds met traumabestrijding, eerste hulp, uitdelen van voedsel, medicijnen en kleding

International Association for Human Values Netherlands
Linnaeuslaan 2 – 2012 PP Haarlem
Bankrekening: ABNAMRO 48.23.60.429

Bank details for foreign transfers: Bank ABNAMRO, Po Box 7305, 2701 AH Zoetermeer, The Netherlands. IBAN: NL80 ABNA 0482 3604 29 BIC: ABNANL2A


 
Copyright © 2009 IAHV  | design by Lionel Puget "Les Plasticiens" |  Built by Warenburg Design
Contact | sitemap