Donaties kunnen gedaan worden op onderstaand rekeningnummer:

NL80 ABNA 0482 3604 29
t.n.v. IAHV Nederland
te Zoetermeer

Symposium over Corporate Social Responsibility (CSR)

Op 3 juni 2009 organiseerde IAHV in samenwerking met de Netherlands – India Chamber of Commerce and Trade (NICCT) een symposium over Corporate Social Responsibility. Dit symposium, dat plaatsvond in kasteel De Wittenburg in Wassenaar, behandelde de kernvragen voor ontwikkeling:

- Compliance or conviction  - Bottom line or ethical values   - Growth or sustainability
De sprekers van het symposium waren Z.H. Sri Sri Ravi Shankar, H.E. Manbir Singh, Ervin Laszlo en René van Hell die de door omstandigheden afwezige Frank Heemskerk verving. Ram Lakhina, executive president van de NICCT sprak het openingswoord.


Z.H. Sri Sri Ravi Shankar
Oprichter van IAHV en de Art of Living Foundation
'Tenzij we de koopkracht van mensen verbeteren kan geen enkel bedrijf gedijen. Hiermee bedoel ik dat we moeten zorgen dat mensen onderwijs krijgen en sterk worden. Dit is onderdeel van menselijke waarden, van CSR (Corporate and Social Responsability). De hebzucht die het einde betekent van de klant betekent ook het einde van de verkoper. Alleen door de hebzucht van een paar mensen zijn we in zo’n puinhoop terechtgekomen.

Miljoenen levens staan op het spel, er is zoveel onuitgesproken leed in de wereld. Als elk bedrijf een beetje tijd had genomen om te reflecteren en mensen sterk te maken, hadden we nu een ander verhaal gezien. CSR was een paar jaar geleden een luxe of een modeverschijnsel, maar tegenwoordig zie ik dat het noodzaak is. Het is essentieel.

Wat moet veranderen is onze perceptie, ons observatievermogen en de wijze waarop we ons uitdrukken. Hiervoor moeten we ons bezinnen op menselijke waarden. Hoeveel saamhorigheid hebben we binnen ons eigen bedrijf gecreëerd, onder de mensen die daar werken? CSR geldt niet alleen buiten, maar ook binnen het bedrijf.

Ik zou vier punten willen benadrukken die voor ieder bedrijf van belang zijn. Ten eerste: het veranderen van motivatie in inspiratie. Ten tweede: een verandering van perceptie van werken voor iemand tot een gevoel van saamhorigheid met het hele bedrijf. Het derde punt is ethisch optreden zowel binnen als buiten het bedrijf. En als vierde punt kan ieder bedrijf een project ondersteunen dat de samenleving sterk maakt en vrede en harmonie in de wereld brengt. Als bedrijven hun menselijke kant laten zien door dienstbaarheid aan de samenleving, dan zal deze spirituele energie ook de bedrijven zelf geluk brengen.'

Rabbijn Soetendorp en anderen
luisteren aandachtig.


Ambassadeur Singh van India en
Z.H. Sri Sri Ravi Shankar tijdens
een luchtig moment.


'Spiritualiseer de politiek, socialiseer het bedrijfsleven en seculariseer de religie. Het is de verschuiving van hebzucht naar zorg voor de behoeften, die tegenwoordig het meest essentieel is.'
  • H.E. Manbir Singh
  • René van Hell
  • Prof. Dr. Dr. Ervin Laszlo
H.E. Manbir Singh, Ambassadeur van India
‘Toonaangevende managers met een vooruitziende blik hebben erkend dat bedrijven niet langer als eilanden van voorspoed kunnen bestaan. CSR is niet langer een wettelijke noodzaak of iets aardigs om te doen, maar een harde commerciële factor die in direct verband staat met winst en merkwaarde. Bedrijven beginnen zich te realiseren dat het toepassen van CSR hun winst kan vergroten, hun kosten kan verminderen, inkomsten kan vermeerderen, de merkwaarde kan versterken en hun reputatie en het moraal van de werknemers kan verbeteren. Nu moeten fundamentele  principes uit het bedrijfsleven worden toegepast om CSR een scherpe focus te geven op actuele sociale behoeften.’
René van Hell, Afgevaardigde Directeur Handelsbeleid en Globalisering bij Ministerie van Economische Zaken
‘Mondialisering hoeft niet per definitie een race naar het dieptepunt te betekenen. Het kan ook een race naar de top zijn, een katalysator voor positieve sociale en economische verandering. Maar er bestaat een onmiskenbare behoefte aan duurzaamheid en verantwoordelijkheid. Daarom moeten onze acties worden gestuurd door een gevoel van sociale verantwoordelijkheid, door helderheid omtrent wat nodig en wat toelaatbaar is. Ik ben blij dat zowel regeringen als bedrijven CSR omarmen en dat we de overstap maken van ‘goed’ te doen naar ‘het juiste’ te doen, van het gelijkstellen van verantwoordelijkheid aan liefdadigheid naar het plaatsen van verantwoordelijkheid in het hart van bedrijfscultuur en strategie.’

René van Hell ontvangt uit de handen van moderator Frank Koster een presentje.

Prof. Dr. Dr. Ervin Laszlo, Oprichter van The Club of Budapest
‘Ik zou zeggen dat de situatie ernstig is, maar hoopvol. Waarom? Omdat crisis, en we zijn zeker in een crisis, zowel gevaar als mogelijkheid betekent. De privésector, het bedrijfsleven, is deel van een systeem. Het is een belangrijk deel van de mensheid, en de mensheid is een belangrijk deel van de biosfeer. Het bedrijfsleven is ook het beste in staat tot snelle en effectieve actie. Er is een grotere concentratie van rijkdom en technologie. Daarom is de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven heel reëel. Bedrijven moeten hun deel van de verantwoordelijkheid nemen voor wat ik noem het reharmoniseren van de samenleving, de natuur, het systeem. Ik denk dat de noodzakelijke nieuwe aanpak verantwoordelijkheid voor de mensheid, voor de menselijke samenleving inhoudt.'


Prof. Dr. Dr. Ervin Laszlo

 
Copyright © 2009 IAHV  | design by Lionel Puget "Les Plasticiens" |  Built by Warenburg Design
Contact | sitemap