Donaties kunnen gedaan worden op onderstaand rekeningnummer:

NL80 ABNA 0482 3604 29
t.n.v. IAHV Nederland
te Zoetermeer

YES! (13 tot 18 jaar)

De kunst van vrienden maken // het geheim van populariteit // persoonlijke verantwoordelijkheid // de waarden van bijdragen

Tegelijkertijd lol en uitdaging; deze 18 uur durende cursus geeft tieners praktische kennis en vaardigheden om hun hoogste potentie te realiseren, hun emoties en stress te hanteren en zo dynamisch door hun pubertijd te komen. YES! brengt tieners van alle etnische en religieuze achtergronden bij elkaar en verbreedt hun visie op de wereld. Onderzoek heeft uitgewezen dat de vaardigheden geleerd in YES! woede, geweld, en depressie verminderen en er meer focus, helderheid van geest en concentratie voor in de plaats komen.

Wat is succes?
Traditioneel lag de aandacht bij scholing altijd op academische resultaten, terwijl de ware maatstaf voor succes in het leven is: een blijvende glimlach op je gezicht tijdens grote uitdagingen en daar zo effectief mogelijk mee omgaan.

Wat zijn de activiteiten in YES!?
 1. Fysiek –Dynamische lichaamsoefeningen, yoga en ademhalingsoefeningen
 2. Mentaal – Praktische kennis om niet-productieve activiteiten te verminderen en het leervermogen te verbeteren; technieken en interactieve spelen die geheugen, concentratie en focus verbeteren.
 3. Sociaal – Interactieve spelen die leiderschap en levenskunst ontwikkelen. Oefeningen in teamwerk  leert samenwerking ,conflicten oplossen en verhoogt sociale vaardigheden.
 4. Emotioneel – Dynamische groepsdiscussies ontworpen om de tieners zich op hun gemak te laten voelen in uitdagende situaties, het zelfvertrouwen en innerlijke sterkte neemt toe zodat ze beter kunnen omgaan met kritiek en groepsdruk.

Krachtige tieners
Door hun eigen vrijwilligersproject te kiezen, nemen de tieners verantwoordelijkheid en leveren zo een bijdrage aan de maatschappij en de wereld.

Er ligt extra nadruk op de ontwikkeling van menselijke waarden zoals: geweldloosheid, compassie, vriendelijkheid, vriendschap, en een houding van dienstbaarheid naar anderen. Deze menselijke waarden worden in alle tradities, religies en culturen gevonden, en helpen tieners om verscheidenheid te waarderen, een gevoel van verbondenheid te voelen, en conflicten op te lossen op een vreedzame manier. Follow-ups na de cursus bevatten mogelijkheden voor de tieners om de geleerde technieken op te frissen, en steun en begeleiding te krijgen voor hun vrijwilligersproject.
Er worden YES!-cursussen gegeven op diverse locaties in Nederland.

Er zijn verschillende mogelijkheden:
 • Losse cursus die bestaat uit 4 avonden en twee weekenddagen, aaneengesloten
 • Het interne kamp dat uit 5 aaneengesloten hele dagen bestaat
 • De externe cursus die uit 5 aaneengesloten dagen van 9.00 tot 15.30 bestaat
 • YES kan ook op scholen gegeven worden

"De kenmerken van echt succes zijn een glimlach op je gezicht, vertrouwen in het leven en het gevoel dat iedereen erbij hoort"
Z.H.Sri Sri Ravi Shankar
Voordelen
 • Verminderde stress
 • De mogelijkheid om met negatieve emoties om te gaan
 • Toegenomen mentale helderheid & focus
 • Meer creativiteit
 • Verbeterd zelfbeeld & zelfvertrouwen
 • Toegenomen gezondheid

Wat tieners zeggen:

‘Doe deze cursus en je zult er geen spijt van hebben. Je begint te leven, ook al had je het gevoel dat je dat ervoor ook al deed. Ben je gelukkig? Dan word je nog gelukkiger. Ben je ongelukkig, dan word je gelukkig.’
lees meer... 
Copyright © 2009 IAHV  | design by Lionel Puget "Les Plasticiens" |  Built by Warenburg Design
Contact | sitemap