NL80 ABNA 0482 3604 29
t.n.v. IAHV Nederland
te Zoetermeer

Vrede en verzoening

Vrede en Verzoening in Zuid-Azië
Oslo, Noorwegen (april 2008)

Om een dialoog te starten over verschillende langlopende conflicten in Zuid-Azië vond in mei 2008 een historische conferentie plaats in Oslo op initiatief van IAHV en Art of Living. Centrale thema’s van de conferentie waren het gewelddadige Naxalisme in India, het Tamilconflict in Sri Lanka en de onderdrukking in Myanmar (Birma). Al deze conflicten veroorzaken niet alleen een ernstige stagnatie van de economische en sociale ontwikkeling, maar ook angst en wanhoop onder de bevolking.
De focus van de conferentie lag op het zoeken naar vreedzame, nieuwe oplossingen, waarvoor zowel vanuit het westerse als het Zuid-Aziatische perspectief ideeën werden aangedragen. Onder de sprekers waren de speciale Noorse afgezant voor het vredesproces in Sri Lanka Jon Hanssen-Bauer, de loco-burgemeester van Oslo, Aud Kvalbein en de Europese parlementariërs Erika Mann en Nirj Deva.

9 maart 2007: Onder het voorzitterschap van Sri Sri leggen vooraanstaande politieke vertegenwoordigers van de Dalits en hogere kasten de eed af om onaanraakbaarheid te beëindigen op de Conferentie voor Vrede en Verzoening in New Delhi. Zij beloofden een 7-punten plan te implementeren om de geest van verzoening te verspreiden tot in elke uithoek van India.

Vedanta en Boeddhisme: Verschillende tradities, één doel
Bangalore, India (februari 2008)

In februari 2008 vond in Bangalore, India, de tweedaagse conferentie ‘Vedanta en Boeddhisme: het brengen van Wereldvrede’ plaats. De conferentie, die gewijd was aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de eeuwenoude spirituele tradities voor wereldvrede, werd bijgewoond door ruim 700 vertegenwoordigers uit 26 landen van Vedanta en het Boeddhisme.
Sociale Gelijkwaardigheid en Eenheid in India
New Delhi, India (maart 2007)

Hoewel de Dalits 25 procent uitmaken van de Indiase bevolking, zijn eeuwenlang door hogere Hindoekasten gediscrimineerd. Om hieraan een einde te maken en de gelijkwaardigheid van alle mensen te benadrukken, organiseerde Art of Living de conferentie ‘Vrede en Verzoening’ in New Delhi, India. Onder het voorzitterschap van Sri Sri legden vooraanstaande politieke vertegenwoordigers van de Dalits en hogere kasten de eed af om onaanraakbaarheid te beëindigen en beloofden een 7-punten plan te implementeren om de geest van verzoening te verspreiden tot in elke uithoek van India.

 

 
Copyright © 2009 IAHV  | design by Lionel Puget "Les Plasticiens" |  Built by Warenburg Design
Contact | sitemap