Donaties kunnen gedaan worden op onderstaand rekeningnummer:

NL80 ABNA 0482 3604 29
t.n.v. IAHV Nederland
te Zoetermeer

Ethiek en bedrijfsleven

“Trust is the breath of business, ethics its limbs, and to uplift the spirit its goal.” Sri Sri Ravi Shankar


Nu de transformerende krachten van de mondialisering tot de verste uithoeken van de wereld reiken, is het noodzakelijk om de identiteit van de mensheid als geheel opnieuw centraal te stellen in het streven naar vooruitgang en ontplooiing voor iedereen. Hoe rijkdom wordt verkregen, gewaarborgd en gedeeld is een vraag van individueel bewustzijn en menselijke waarden. De International Association for Human Values (IAHV) erkent dat het bedrijfsleven en de privésector in het uitdragen van deze waarden een sleutelrol spelen.

Daarom organiseert IAHV sinds 2004 jaarlijks het International Business & Leadership Symposium, dat vooraanstaande vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de politiek, de academische wereld en spiritualiteit bijeen brengt voor een dialoog over vormen van management en leiderschap, die zowel duurzaam zijn als succesvol. Het symposium biedt hen een platform waarop zij hun ervaring en expertise op het gebied van een op waarden gebaseerde aanpak van de uitdagingen van de huidige wereldmarkt kunnen delen.

Het International Business & Leadership Symposium richt zich op:
- Nieuwe vormen van leiderschap en stressmanagement
- Bedrijfscultuur en management van succesvolle organisaties
- De sociale verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven
- Algemene opvattingen over de relatie tussen ethiek en bedrijfsleven
- Geheimen van succesvolle wereldleiders
- Zaken van wereldwijd belang als opwarming van de aarde, armoede en corruptie
Winnende bedrijven zijn ethische bedrijven

 
Copyright © 2009 IAHV  | design by Lionel Puget "Les Plasticiens" |  Built by Warenburg Design
Contact | sitemap