Donaties kunnen gedaan worden op onderstaand rekeningnummer:

NL80 ABNA 0482 3604 29
t.n.v. IAHV Nederland
te Zoetermeer

Het 5H Programma

5H staat voor Homes, Health, Hygiene, Human Values en Harmony in Diversity, en werkt in het hart van de gemeenschappen in direct contact met de bevolking. Het programma geeft hen de mogelijkheid tot sociale en economische zelfstandigheid, het uitbannen van armoede en ziekte en promoot menselijke waarden die de basis zijn voor vrede en harmonie in de gemeenschappen. In India hebben 35712 dorpen profijt gehad van het programma, dat ook wordt toegepast in dorpen en stedelijke krottenwijken in Zuid-Afrika, Kameroen, Kenia en Amerika.

5H werkt aan:

Het verhogen van de levensstandaard in verarmde gebieden.

Het onderwijzen van individuen op ieder niveau: mentaal, fysiek, emotioneel, spiritueel.

Het creŽren van een bevolkingsontwikkelingsmodel voor progressieve sociale verandering.

Het geven van een kans aan ieder mens op een leven in een gezond lichaam met een stressvrije geest.

Het inprenten van de menselijke waarden en beschermen van harmonie in diversiteit.

  • Homes
  • Health
  • HygiŽne
  • Human Values
  • Harmonie in Diversiteit
Huizen

5H helpt gemeenschappen met fundamentele voorzieningen als huizen, scholen en gemeenschapscentra. IAHV voorziet in deze basisbehoeften en stimuleert tegelijkertijd het zelfvertrouwen in de gemeenschap door mensen te onderwijzen op het gebied van huizenbouw, land- en waterbeheer, het plannen van graanteelt en moderne landbouw en veeteelt.

De zekerheid van een eigen huis heeft een diepe impact op het leven van mensen. In 2002 deden de media verslag van de zelfmoord van een weduwe en haar vier kinderen in een dorp in Karnataka, India. De reden was de nalatigheid van de betrokken autoriteiten om haar familie een woning te geven. IAHV en Art of Living besloten om herhaling van dit tragische voorval in andere families van het dorp te voorkomen. Een 28 jaar oude Art of Living jeugdleider nam het project om gratis huizen voor de daklozen te bouwen op zich, gedreven door de wens om een verschil te maken in het leven van mensen. Binnen een paar maanden kregen 30 families een dak boven hun hoofd.

Gezondheid

Het actieplan van 5H voor gezondheid omvat voorlichting over algemene gezondheidsmaatregelen en gezonde eetgewoonten, speciaal voor kinderen en zwangere vrouwen. Het 5H-Programma gelooft dat met name hygiŽne de sleutel is om de meeste gezondheidsproblemen in veel dorpen op te lossen. Groot belang wordt gehecht aan schoon drinkwater, het verspreiden van kennis over en het uitdelen van natuurlijke medicijnen, het onderwijzen van hele dorpen in methoden om ziekten te voorkomen en het organiseren van gratis gezondheids-, tandarts- en oogklinieken door medische vrijwilligers.

Jeugdleiders in West Bengalen organiseerden Water-Adem-Klank workshops en deelden medicijnen en hulpmaterialen uit om het hoofd te bieden aan de verwoesting veroorzaakt door de overstromingen in 2007.

HygiŽne

Met verschillende programma's helpen 5H-vrijwilligers om mensen bewust te maken van het vitale belang van hygiŽne. Een goede gezondheid bereiken en behouden is moeilijk als er onvoldoende sanitaire voorzieningen zijn en er gebrek is aan schoon drinkwater. Daarom voorziet 5H ook in het vinden en aanbieden van schoon drinkwater, het creŽren van een schone omgeving, het opzetten van een vuilnisophaalsysteem en het organiseren van kampen over persoonlijke hygiŽne, riolering en sanitaire gewoontes. 5H-vrijwilligers hanteren een praktische benadering waarbij ze dorpsbewoners motiveren en helpen om toiletten te bouwen, bronnen te slaan voor schoon drinkwater, wateropslagtanks te construeren en vuilniscontainers te maken. De deelnemers worden geÔnspireerd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun omgeving en die schoon te houden.

In een dorp in Haryana, India, werkten Art of Living-jeugdleiders samen met inwoners om het rioleringssysteem en de straten schoon te maken. Zij zetten een systeem op voor het ophalen en recyclen van vuilnis om zo de volksgezondheid te ondersteunen. Dit systeem leidde tot een schonere omgeving en een verbeterde volksgezondheid.

Menselijke Waarden

De kern van alle dienstverlenende programma's zijn menselijke waarden - vriendelijkheid, zorgzaamheid, respect en vertrouwen. Door deze projecten promoten vrijwilligers deze waarden actief. Lokale gemeenschappen omarmen deze unieke aanpak met interacties die scheidslijnen van kaste of rang overstijgen, waarbij iedereen elkaar motiveert en een geest van liefdevolle dienstverlening wordt verspreid. Deze benadering is de kracht achter het succes van het 5H Programma.

In maart 2007 brak er geweld uit in Nandigram in West-Bengalen na een conflict over het verwerven van land voor een industrieel complex. Het conflict polariseerde politieke leiders en de bevolking, wat leidde tot het verlies van vele levens, ook van vrouwen en kinderen. In een atmosfeer van spanning en wantrouwen brachten jeugdleiders van Art of Living inwoners bij elkaar om aan een workshop stressbestrijding deel te nemen. Er werden dorpsbijeenkomsten georganiseerd om het vertrouwen en een gevoel van saamhorigheid op te bouwen. Deze initiatieven hielpen de toestand te normaliseren.
Harmonie in Diversiteit

Door onderwijs dat waardering voor verscheidenheid en een saamhorigheidsgevoel inprent, bevordert het 5H-Programma het delen van de gedeelde morele en spirituele waarden die inherent zijn aan alle religies. Het programma biedt de mogelijkheid in contact te komen met de cultuur van andere bevolkingsgroepen door groepsbijeenkomsten en dorpsvergaderingen.

Jeugdleiders van Art of Living hebben in een dorp in Haryana, India, leden van verschillende kasten bij elkaar gebracht, inclusief Dalits, de van oudsher gemarginaliseerde groep in de Indiase maatschappij. De groep, waarvan sommigen voor het eerst contact maakten met leden van andere kasten, beraadslaagde over gemeenschappelijke ontwikkelingsprojecten wat resulteerde in een ongekende kameraadschappelijkheid.

5H programma | 5H projecten | Youth Empowerment Seminar

 
Copyright © 2009 IAHV  | design by Lionel Puget "Les Plasticiens" |  Built by Warenburg Design
Contact | sitemap